Бағыттар

Зерттеу қоғамдастықтарын жетілдіру

НЗМ желілік қоғамдастықтар жалпы зерттеу қызығушылығын қуаттайтын, виртуалды зерттеу қоғамдастықтар болып табылады.
Желілік қоғамдастықтар білім беру аспектілерінін бірін оқуға бағытталған, виртуалды зерттеу қоғамдастықтары болып табылады. Желілік үйлестірушімен басқарылатын, қоғамдастықтар жылғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция үлгісінде бірлескен сессиялар үшін жиналады.

 1. Философия және әлеуметтік білім беру
 2. Болашақ технологиялар мен білім беру ресурстары
 3. Білім берудегі көшбасшылық және басқару
 4. Мұғалімдерді оқыту, кәсіби дамыту және олардың әл-ауқатын қамтамасыз ету
 5. Куррикулум және пәндер
 6. Көптілді білім беру
 7. Мектептегі бағалау
 8. Сабақ беру және оқыту әдістері
 9. Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудегі тәрбие және оқыту
 10. Балаларды тәрбиелеу, дамыту және олардың әл-ауқатын қамтамасыз ету
 11. Білім беру сапасын және мектептердің тиімділігін бағалау
 12. Теория, тәжірибе және білім зерттеулерінің этикасы